Systemy

Różni dostawcy – szeroki wybór 0

Różni dostawcy – szeroki wybór

Skoro mamy już ogólne pojęcie o tym, jak działają systemy monitorowania GPS, można zastanowić się nad tym, czy są nam one potrzebne. Zakładamy, że tak – i ta potrzeba może dotyczyć zarówno osób prowadzących własne firmy, jak też tych, które chcą monitorować prywatne pojazdy. Kolejny krok to dokonanie wyboru operatora, czyli dostawcy usługi. Konkurencja w tym zakresie rośnie, choć trzeba przyznać, że w tym momencie technologia ta nie znalazła nad Wisłą szerokiego grona nabywców. Wpływa na to wciąż dość wysoka cena tych rozwiązań, a także brak technicznej świadomości u części przedsiębiorców.

Dalej
Jak to działa? 0

Jak to działa?

Pora napisać kilka zdań o technicznym aspekcie działania monitoringu GPS. Jak już wiemy, różni się on istotnie od znanej nam świetnie nawigacji, choć de facto opiera się o tę samą technologię. Urządzenia, które są montowane w aucie spełniają kilka odmiennych funkcji. Kluczowy jest oczywiście odbiornik GPS. Nawiązuje on połączenie z satelitami krążącymi po ziemskiej orbicie, dokonuje obliczeń i na ich podstawie wyznacza aktualną pozycję pojazdu. Mikroprocesor jest natomiast zintegrowany z nadajnikiem opartym o protokół GPRS (który jest stosowany praktycznie we wszystkich telefonach komórkowych). Nadajnik łączy się z serwerem operatora usługi i przesyła dane o lokalizacji monitorowanego obiektu. Tą drogą klient może go namierzyć we własnym zakresie.

Dalej
Monitorowanie karetek 0

Monitorowanie karetek

t mobile https://traffic.naviexpert.pl/remonty/bielsko-biala/

Zupełnie odrębny i autonomiczny system monitoringu GPS wprowadzono dla polskiego ratownictwa medycznego. Prace nad jego wdrożeniem trwały kilka lat, a przełomowy okazał się rok 2011. Dzięki intensywnym staraniom udało się zamontować odpowiednie urządzenia praktycznie we wszystkich jednostkach pogotowia, a następnie zintegrować je z lokalnymi bazami danych i dokładnymi mapami terenu. Jakie konkretnie znaczenie ma ta technologia dla zdrowia pacjentów? Przede wszystkim daje ona znacznie większe możliwości dyspozytorom, którzy nie są zdani wyłącznie na ogólne komunikaty i sprawność reakcji zespołów ratowniczych.

Dalej
Transport zbiorowy i GPS 0

Transport zbiorowy i GPS

We wszystkich sporych miastach funkcjonują przedsiębiorstwa komunikacyjne. Są one zwykle własnością samorządu i odpowiadają za organizację oraz praktyczną realizację zadań związanych z transportem zbiorowym. Autobusy oraz tramwaje pokonują każdego dnia setki kilometrów na dziesiątkach linii i wożą tysiące pasażerów. Chcą oni jak najszybciej, a przy tym wygodnie dotrzeć na miejsce. Osoby odpowiedzialne za nadzór nad tymi usługami chcą z kolei wiedzieć, jak wygląda praca wszystkich pojazdów. Montując na ich pokładzie system monitorowania GPS można uzyskać wszystkie niezbędne dane i reagować na ewentualne problemy.

Dalej
Potencjał w monitoringu GPS 0

Potencjał w monitoringu GPS

Złodzieje jak każda grupa „zawodowa” cały czas się uczą. Rośnie wśród nich świadomość, że pojazdy stanowiące dla nich atrakcyjny cel mogą posiadać system monitorowania oparty o satelity i GPS. Wprawdzie jak już pisaliśmy to wciąż rzadkość w autach prywatnych, ale sytuacja z pewnością będzie ulegać zmianom. Jeśli mielibyśmy wskazać jakieś najważniejsze zadanie takiego sprzętu w przeciętnym pojeździe, byłoby to właśnie znaczące ułatwienie w przypadku skradnięcia maszyny. Poniekąd jest to nawet istotniejsze aniżeli śledzenie przebytych kilometrów czy tempa jazdy – dotyczy to również firm transportowych wszelkiego typu.

Dalej
Namierzyć turystę 0

Namierzyć turystę

Monitorowanie pojazdów w rożnych celach – to najważniejsze z zastosowań, jakie można przypisać systemowi, którym się zajęliśmy. Warto jednak pamiętać, że również ludzie mogą znaleźć się w ekstremalnej sytuacji wymagającej pilnej pomocy, a sami nie będą mieli możliwości przemieszczania się. Wówczas lokalizacja w oparciu o GPS to często ostatnia i bardzo skuteczna deska ratunku. Wiedzą o tym doskonale taternicy oraz osoby zajmujące się wyczynowo wspinaczką czy turystyką górską. Nawet dziecko wie, że góry bywają niebezpieczne i zdradliwe. Trzeba w związku z tym działać tak, aby dać sobie szansę na przeżycie, gdy natura zadziała przeciwko człowiekowi.

Dalej